بادی باکس(پلتیسموگرافی)
بهترین وکاملترین روش برای ارزیابی عملکرد سیستم تنفسی است .براي انجام اين آزمون بيمار درون اتاقكي شبيه كيوسك تلفن روي صندلي نشسته و قبل از شروع آزمايش هواي داخل اتاقك از نظر حجم و فشار از طريق سنسورهايي كه در جدار اتاقك كار گذاشته شده بطور كامل اندازه گيري ميشود.آنگاه پس از انجام مانورهاي تنفس خاص توسط بيمار تغييرات حجم و فشار داخل اتاقك بار ديگر محاسبه ميشود.سپس با استفاده از قانون فيزيكي بويل-ماريوت حجم ها و ظرفيت هاي ريوي،مقاوت راههاي هوايي ،پارامترهاي مربوط به عملكرد ريه و ... محاسبه ميشود.با اين وسيله بيماري هاي پارانشيمال ريه مثل آسم ،آمفيزم و....(بيماريهاي محدود شونده) و همچنين عارضه هايي نظير فيبروز ريوي و....(بيماريهاي انسدادي) قابل تشخيص است.همچنين تعيين وضعيت تنفسي بيمار قبل و بعد از اعمال جراحي بزرگ براحتي و بدون كوچكترين خطري با بادي باكس قابل ارزيابي است.
خدمات قابل ارائه در مرکز
 • انجام معاينات دوره اي سلامت شغلي
 • تمديد و صدور کارت سلامت رانندگان
 • انجام معاينات بازگشت به کار
 • انجام معاينات بدو استخدام /صدور دفترچه بيمه تامين اجتماعي در يک روز با حضور تمام وقت متخصص طب کار جهت تاييد و تحويل
 • ساعت کاري مرکز:
 • شنبه تا چهار شنبه7:30 الي 15:30
 • پنج شنبه ها: 7:30 الي 13:30
 • تلفن هاي تماس:02632736861-02632752364
تصاویر
 • پایش طب کار البرز پایش طب کار البرز
 • پایش طب کار البرز پایش طب کار البرز
 • پایش طب کار البرز پایش طب کار البرز
 • پایش طب کار البرز پایش طب کار البرز
 • پایش طب کار البرز پایش طب کار البرز
 • پایش طب کار البرز پایش طب کار البرز
 • a a
قوانین و دستور العمل ها
کرج، بلوار هفت تير، چهار راه مصباح، روبروي پست بانک، خيابان شهيد نجاري، ساختمان پاسارگاد، واحد2
تلفن: 02632736861 - 02632752364  فکس : 02632734615    همراه : 09352148060              ايميل :payeshtebkar@yahoo.com -  info@payeshteb.com
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تخصصي پايش طب کار البرز مي باشد.