سوابق کاری


مطمعنا تکرار حضور جهت انجام معاینات ادواری صنایع، افتخاری است بی بدیل در عرصه معاینات سلامت شغلی که نشان از اعتماد صنعت و عملکرد موفق مرکز طب کار مجری معاینات دارد.در ذیل نام برخی از صنایع فعال در استان البرز که معاینات سلامت شغلی خود را با مرکز تخصصی پایش طب کار البرز انجام داده اند، آورده شده است.